Chọn MENU

Sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MỆNH &TẦM NHÌN

  1. Sứ mệnh
    Tạo ra một tương lai tươi sáng cho các sinh viên của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn. Sứ mệnh của Trường là định hướng ứng dụng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an toàn - nâng cao sức khoẻ và hội nhập Quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, trên cơ sở liên kết chiến lược giữa Nhà trường - Doanh nghiệp, Nhà trường và cơ sở y tế, giữa đào tạo với sản xuất thực tiễn và dịch vụ.

  2. Tầm nhìn
    Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn trở thành Trường học lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín cao trong nước, Quốc tế và có hệ sinh thái bền vững.