Chọn MENU

Phòng tổ chức hành chính


  • Trưởng phòng: Vũ Xuân Hải
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CN KHQS
  • Điện thoại: 0982040507 - Email:

3.1. Vị trí và chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Là cơ quan trực thuộc, chịu sự lãnh đạo, quản lý, chỉ huy về mọi mặt của BGH Nhà trường; thực hiện chức năng tham mưu giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt nhiệm vụ Hành chính Nhân sự của Trường.

Phòng gồm có: Trưởng Phòng, các Phó trưởng phòng, các ban và bộ phận trực thuộc có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Duy trì thực hiện các chế độ trực, xây dựng nề nếp làm việc, mang mặc, đi lại ra vào cổng theo quy định, bảo đảm trật tự an toàn trong Nhà trường. Tiếp đón hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo quy định.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường, tuyển dụng vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tổ chức biên chế, đề bạt, điều động, bổ nhiệm các vị trí chức danh thuộc Trường,

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng nguyên tắc và chế độ bảo mật.

- Xây dựng kế hoạch và luyện tập các phương án PCCC, đề nghị mua sắm bổ sung trang bị PCCC, trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường.

- Cùng với lực lượng của tập đoàn bảo đảm phục vụ kịp thời điện nước, sinh hoạt, đảm bảo giảng đường, nhà xưởng, nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, bếp ăn phục vụ cho sinh hoạt,làm việc của mọi đối tượng trong toàn Trường,

xây dựng định mức tiêu thụ điện và cải tạo hệ thống điện trong toàn trường. Chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị sử dụng tiết kiệm điện, nước.

- Cùng các lực lượng của tập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hạng mục công trình xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Quản lý chặt chẽ số lượng và chất lượng doanh cụ, cơ sở vật chất, theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Lập kế hoạch, tổ chức lực lượng đảm bảo ăn uống tại bếp cho các đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ; dự kiến kế hoạch hoạt động dịch vụ căn tin, bếp ăn phục vụ khách, học sinh, sinh viên của Trường và hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao.

3.2. Chức trách nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc.

3.2.1. Chức trách, nhiệm vụ của bộ phận Hành chính, văn thư, tạp vụ.

* Chức trách, nhiệm vụ của bộ phận Hành chính, văn thư, tạp vụ:

- Tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ canh gác tuần tra đảm bảo an an toàn trong phạm vi toàn Trường; phối hợp các lực lượng công an, dân phòng của địa phương giải quyết kịp thời các sự vụ có liên quan.

 - Làm thủ tục ký Hợp đồng lao động đóng BHXH. Theo dõi, quản lý và đề nghị xét nâng lương, nâng loại, ngạch, chuyển nhóm lương cho các đối tượng đến hạn, quản lý Hồ sơ, sổ Bảo hiểm xã hội.

-  Đề xuất giải quyết các chế độ chính sách thôi việc cho các đối tượng. Theo dõi đề nghị giải quyết được hưởng các chế độ chính sách về thai sản, ốm đau, chế độ bồi dưỡng hàng năm.

- Nhận và chuyển các loại công văn, giấy tờ theo quy định; soạn thảo, trình bày thể thức các loại văn bản, quản lý các loại công văn giấy tờ theo đúng trình tự, quản lý con dấu và công văn tài liệu theo đúng chế độ bảo mật.

- Tổ chức làm vệ sinh hàng ngày quyết dọn lau chùi phòng làm việc, giảng đường theo khu vực được phân công đảm bảo thường xuyên sạch sẽ, chăm sóc cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên Trường.

- Tổ chức bảo đảm duy trì phục vụ công tác điện, nước, duy tu và bảo dưỡng các thiết bị điện; thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các cơ quan sử dụng tiết kiệm điện, nước, kịp thời thay thế, sửa chữa các trang thiết bị điện nước hư hỏng phục vụ cho các đống tượng làm việc, học tập và sinh hoạt theo kế hoạch.

- Nắm chắc quân số, tiền ăn của các đối tượng, lập kế hoạch thực đơn, tổ chức mua sắm, chế biến  đảm bảo ăn uống tại bếp theo quy định đảm bảo hợp vệ sinh trong ăn uống, tổ chức kinh tế công khai hàng ngày.

3.2.2. Chức trách nhiệm vụ của bộ phận công tác học sinh sinh viên:

- Điều chỉnh quy định ở nội trú, tồ chức quản lý học sinh, sinh viên nội trú trong Nhà trường;

- Tổ chức các chế độ học tập, rèn luyện, các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên;

- Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường, đơn vị;

- Đề xuất biện pháp bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi hợp pháp của học sinh, sinh viên;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị, các khoa chuyên ngành và gia đình học sinh, sinh viên, nắm tình hình học tập, rèn luyện và hoàn cảnh của học sinh, sinh viên để có biện pháp giáo dục, động viên học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường.