Chọn MENU

Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

  1. Chúng tôi trân trọng và tâm niệm sẽ không ngừng cải thiện các chương trình đào tạo, cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo.
  2. Chúng tôi đề cao trách nhiệm xã hội của mình, cam kết đào tạo ra các thế hệ giỏi, công dân tốt bằng hoạt động chuyên nghiệp, có đạo đức trong mọi vấn đề xã hội.
  3. Cam kết sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên ngành đào tạo 100%.