Chọn MENU

Giới thiệu Khoa công nghệ.

Trưởng Khoa: ThS. Vũ Văn Thuận. SĐT: 0927.718.879. Email: vvthuan.vu@gmail.com

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
    Khoa Công Nghệ có chức năng nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực nghề trình độ cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề. Tư vấn và giới thiệu việc làm sau đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.
    II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :
        Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
    III. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện công nghiệp

Cao đẳng

30 tháng

Trung cấp

18 tháng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cao đẳng

30 tháng

Trung cấp

18 tháng

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Cao đẳng

30 tháng

 

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cao đẳng

30 tháng

Trung cấp

18 tháng

Điện tử công nghiệp

Cao đẳng

30 tháng

 

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Ô tô

Cao đẳng

2.5 năm

Trung cấp

1.5 năm

 

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cắt gọt kim loại - CNC

Cao đẳng

30 tháng

Trung cấp

18 tháng

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Cao đẳng

30 tháng

 Chương trình đào tạo liên kết với Học viện Chisholmcủa Úc, Nhật Bản.

  • Đào tạo ngắn hạn, sơ cấp ( 3 tháng).

 

 

Chia sẻ